Evaluarea activitatii ISU „Dobrogea” in anul 2014

0
35

Miercuri, 21 ianuarie, în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa  s-a desfăşurat evaluarea anuală a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al bilant ISU si CJSU (4)judeţului Constanţa în anul 2014. La această activitate au participat reperezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, comandanţi ai tuturor structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate.

Plecând de la rolul instituțional, acela de factor integrator județean în gestionarea situațiilor de urgență, unitatea și-a stabilit o serie de obiective generale pentru anul 2014, printre care s-au regăsit cele referitoare la menţinerea unei capacităţi optime de răspuns, eficientizarea acţiunilor preventive şi reducerea numărului de incendii, gestionarea cu maximă eficienţă a resurselor şi îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale.

Întrucât solicitările venite din partea societăţii civile în general şi a populaţiei în special, sunt numeroase şi diversificate (de la intervenţii pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor din spaţii ostile vieţii, acordarea primului ajutor medical de urgenţă, până la salvarea animalelor captive în spaţii închise sau deschise şi protejarea mediului în situaţii de poluare accidentală) instituţia noastră este percepută de populație ca fiind o structură specializată, aflată permanent în misiune și în slujba cetăţeanului.

Pentru organizarea, pregătirea şi coordonarea activităţilor de intervenţie de la subunităţile inspectoratului, Centrul Operaţional Judeţean prin compartimentele din subordine, a desfăşurat în anul 2014 activităţi concretizate, în principal, în:

–         gestionarea unui număr de 28.733 apeluri de urgenţă primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 în 2014, faţă de 23.942 apeluri de urgenţă în anul 2013, observându-se astfel o creştere cu 4.791 a numărului fişelor de caz;

–         monitorizarea a 4.149 în 2014, cu 565 mai multe faţă de anul 2013, (3.584 în 2013) transporturi conţinând după caz deşeuri sau substanţe periculoase, valori de tezaur, armament şi muniţie şi 21 transporturi de combustibil nuclear (21 în 2013);

–         înştiinţarea şi avertizarea localităţilor prin sistemele de telecomunicaţii teritoriale privind iminenţa producerii unor fenomene meteorologice şi hidrologice. Precizez că în perioada analizată, Centrul Operaţional Judeţean a trimis 374 înştiinţări la localităţi şi instituţii cu funcţii de sprijin (270 în anul 2013) ca urmare a primirii avertizărilor de la Administraţia Naţională de Meteorologie şi Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, semn că starea meteo a fost mai capricioasă în perioada analizată;

–         participarea alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea activităţilor în vederea bunei desfăşurări a alegerilor membrilor Parlamentului European şi pentru Preşedintele României.

În perioada ianuarie – decembrie 2014, echipajele de intervenţie au acţionat la 13.576 intervenţii, în medie 37,19 intervenţii/zi. Numeric acestea se prezintă astfel: 12.097 solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare (reprezentând o pondere de 89,10%) la care au intervenit modulele de descarcerare şi ambulanţele inspectoratului şi 1.479 intervenţii în situaţii de urgenţă la care au intervenit autospecialele şi utilajele de stingere (reprezentând o pondere de 10,90%) aparţinând atât inspectoratului cât şi serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, cetăţeni sau personal de pe locul de muncă.

În perioada analizată, pe timpul intervenţiilor, echipajele de urgenţă profesioniste au salvat 170 persoane (149 adulţi şi 21 copii), comparativ cu în anul 2013 – 77 persoane (57 adulţi şi 20 copii) şi s-au înregistrat 58 victime (34 decedate şi 24 rănite).

În perioada ianuarie – decembrie 2014, pe teritoriul judeţului Constanţa au avut loc 551 incendii, în medie 1,51/zi. La 529 incendii au intervenit echipajele inspectoratului, iar la 22 incendii au intervenit cetăţenii, personalul de la locul de muncă, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

La cele 551 de incendii au fost salvate 70 persoane (64 adulţi şi 6 copii), s-au înregistrat 29 victime (15 rănite şi 14 decedate).

Cazurile de urgenţă asistate de echipajele S.M.U.R.D. au fost astfel: în anul 2014 un număr de 12.388 persoane (10.984 adulţi şi 1.404 copii), în anul 2013, un număr de 8.985 persoane (8.002 adulţi şi 983 copii), iar în anul 2012, un număr de 8.936 persoane (8.180 adulţi şi 756 copii). Este de remarcat faptul că numărul persoanelor asistate SMURD a crescut de la an la an.

În perioada ianuarie-noiembrie 2014 s-au desfăşurat 92 intervenţii pentru misiuni primare ale elicopterului SMURD.

Activitatea de prevenire a avut ca obiectiv fundamental cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea, în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor necesare, credibile, realiste şi adecvate de protecţie a populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, valorilor materiale şi protecţia mediului.

Activitatea de control (2.099 de controale) reprezintă, în general, ponderea în activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurate, însă aspectele statistice aferente perioadei analizate precum şi direcţiile de acţiune dispuse de către conducerea ministerului au determinat stabilirea ca prioritate instituţională activitatea de îndrumare a autorităţilor administraţiei publice locale, informarea preventivă a populaţiei asupra riscurilor existente şi desfăşurarea de activităţi specifice, totul având ca obiectiv reducerea numărului de victime şi incendii la gospodăriile populaţiei.

Un aspect important al activităţii îl constituie faptul că pe timpul controalelor au fost soluţionate un număr de 1.162 deficienţe, dintr-un număr de 8.483 constatate, dintre deficienţele nesoluţionate, sancţionându-se un număr de 7.959.

S-au soluţionat 332 solicitări pentru emiterea de avize de securitate la incendiu, 129 solicitări pentru emiterea de autorizaţii de securitate la incendiu, 13 solicitări pentru emiterea de avize de protecţie civilă, respectiv o solicitare pentru emiterea de autorizaţii de protecţie civilă. Totodată, au fost emise 177 avize de securitate la incendiu şi respectiv 56 autorizaţii de securitate la incendiu. Tot în perioada analizată, compartimentul a emis 374 puncte de vedere tehnice de specialitate (incluzând şi documente de finalizare pentru obiective care nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 1739/2006, modificată şi completată cu H.G. nr. 19/2014).

Situaţia celor 382 de verificări pe linia protecţiei civile executate, relevă faptul că au fost verificate 100 adăposturi, 66 localităţi aflate în zona de inundabilitate, 103 sirene şi 113 spaţii de evacuare.

Pentru cunoaşterea reală a nivelului de securitate asigurat comunităţilor locale şi a stadiului de gestionare a situaţiilor de urgenţă la nivelul entităţilor locale, instituţiilor şi operatorilor economici, în perioada analizată au fost planificate şi executate 10 exerciţii de alarmare publică şi 127 de evacuare, ponderea majoritară, constituind-o exerciţiile de evacuare din instituţiile de învăţământ şi operatori economici.

De asemenea au mai fost executate 1.657 exerciţii de intervenţie/evacuare în caz de incendiu, pe timpul controalelor tematice.

Analizând din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, în judeţul Constanţa ar trebui să existe: 8 servicii voluntare de categoria I (compartiment de prevenire şi echipe specializate pe tipuri de riscuri), 50 servicii voluntare de categoria a III-a (compartiment de prevenire şi echipe specializate pe tipuri de riscuri şi grupe de intervenţie, dintre care una încadrează o autospecială pentru stingerea incendiilor) şi 12 servicii voluntare de categoria a IV-a (compartiment de prevenire şi echipe specializate pe tipuri de riscuri şi grupe de intervenţie, dintre care cel puţin două încadrează autospeciale pentru stingerea incendiilor).

Din analiza situaţiei statistice a gospodăriilor din localităţile judeţului Constanţa, rezultă că numărul de autospeciale de stins incendii raportat la numărul de gospodării, nu îndeplineşte criteriile de performanţă stabilite prin art. 4. din O.M.A.I. nr. 718 / 2005, adică necesitatea existenţei unei autospeciale la maxim 2.000 de gospodării. Astfel se înregistrează un deficit evaluat de 68 autospeciale de stins incendii la 56 localităţi din care 5 oraşe şi 52 comune, în condiţiile în care la nivelul celor 5 oraşe sunt necesare 10 autospeciale, la nivelul a 7 comune sunt necesare câte 2 autospeciale de stins incendii datorită faptului că depăşesc 2.000 de gospodării, iar 44 de comune au nevoie de câte o autospecială de stins incendii.

În ceea ce priveşte starea de întreţinere şi funcţionare a autospecialelor şi utilajelor din dotarea serviciilor voluntare, la ora actuală, toate autospecialele pentru stingerea incendiilor sunt în stare de funcţionare, însă în eventualitatea defectării acestora se găsesc cu greutate piese de schimb.

Referitor la dotarea cu accesorii a autospecialelor şi utilajelor conform cărţilor tehnice, s-a constatat cu ocazia controalelor efectuate la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă că lipsesc mijloacele de protecţie şi salvare (aparatele de respirat cu aer comprimat, corzile şi cordiţele de salvare) precum şi scările manuale (mai puţin la autospecialele nou achiziţionate, la care dotarea cu accesorii şi utilaje este conform cărţii tehnice). Adăpostirea autospecialelor se realizează, în anumite cazuri, în spaţii improprii care pe timpul iernii nu sunt încălzite.

Procentul de participare la cursurile de pregătire planificate pe anul 2014, la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău a fost de 17 %.

Neparticiparea la cursurile planificate în domeniul situaţiilor de urgenţă poate avea consecinţe în asigurarea unui management defectuos al situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe timpul manifestării diferitelor tipuri de risc.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al Judeţului Constanţa şi-a manifestat permanent disponibilitatea pentru replanificarea persoanelor absente în toate seriile de pregătire compatibile desfăşurate ulterior, cu toate acestea existând un număr mare de inspectori de protecţie civilă care nu au participat la aceste cursuri, atât în anul 2013 cât şi în anul 2014.

Informarea preventivă a cetăţenilor prin intermediul diferitelor canale (mass-media, puncte de informare, deplasări în localităţi sau obiective etc), s-a desfăşurat în scopul conştientizării cetăţenilor privind riscurile la care s-ar putea expune la un anumit moment şi într-un anumit loc, precum şi privind măsurile de prevenire, protecţie şi comportamentul pe care ar trebui să îl adopte în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, având la bază riscurile specifice sezonului cald şi campaniile naţionale de prevenire aflate în derulare, corelate cu  prognozele meteorologice, respectiv situaţia operativă. În scopul realizării unei informări preventive cât mai vizibile, urmare a protocoalelor de colaborare încheiate, anumite  spoturi video educative au fost diseminate prin intermediul următoarelor mijloace: toată mass-media constănţeană şi panourile electronice pentru reclame din mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa şi Complexului Comercial City Park Mall Constanţa.

În anul 2014, în cadrul cooperării intra şi interinstituţionale personal din cadrul Inspecţiei de Prevenire a participat la activităţile proiectului A.P.R.O.A.P.E. (Administraţie Publică Responsabilă – O Administraţie Publică Eficientă), au desfăşurat controale tematice la unităţi administrativ – teritoriale împreună cu reprezentanţi A.B.A.D.L. Constanţa, S.G.A Constanţa şi reprezentanţii Comisariatului judeţean Constanţa pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, dar şi la un exerciţiu organizat de CNE Cernavodă.

Totodată, pe linia relaţiilor internaţionale, în anul 2014, prin proiectul EMERSYS, unitatea a primit o autospecială de primă cercetare şi evaluare CBRN cu un complet de decontaminare pe şasiu de remorcă. În urma încheierii Programului Operaţional Regional 2007-2013, în baza contractului de comodat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SE Constanţa, unitatea a primit o autospecială de intervenţie la accidente colective şi calamităţi pe şasiu Renault şi o autospecială pentru descarcerare de capacitate grea şi prim-ajutor pe şasiu Mercedes. Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 a fost iniţiată o nouă cerere de finanţare cu titlul „Siguranţă prin achiziţia de vehicule eficiente în intervenţie pentru situaţii de urgenţă – SAVE”, unitatea noastră solicitând 2 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie şi o autospecială cu capacitate mărită de trecere UTV (vehicul utilitar de teren amfibiu).

În prezent, unitatea are o încadrare cu personal în procent de 88,80%, deficitul fiind constituit din 124 de cadre militare, astfel: 12 ofiţeri, 108 subofiţeri, 2 maiştri militari şi 2 personal contractual. În anul 2014, efectivul unităţii s-a diminuat cu 161 cadre militare şi 1 personal contractual, datorită în principal a modificărilor intervenite în situaţia militară.

În cursul anului 2014, pentru rezultate bune şi foarte bune obţinute în activitatea profesională, îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor încredinţate, personalul inspectoratului a fost recompensat cu Diploma de excelenţă (1 ofiţer), Distincţii onorifice (1 ofiţer şi 10 subofiţeri), Embleme (1 ofiţer, 6 subofiţeri), Distincţii de serviciu (1 ofiţer şi 10 subofiţeri) şi citare pe ordinul de zi (2 ofiţeri şi 25 subofiţeri).

La nivelul inspectoratului, s-au desfăşurat 7 exerciţii interne cu forţe şi mijloace în teren, în cooperare cu celelalte structuri din cadrul Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

În scopul realizării condiţiilor tehnice şi operative premergătoare asigurării intervenţiilor, un accent deosebit s-a pus pe efectuarea recunoaşterilor în teren, pentru cunoaşterea de către personalul operativ a itinerariilor de deplasare, a căilor de acces şi surselor de alimentare cu apă a autospecialelor, a riscurilor existente în obiectiv precum şi pentru actualizarea documentelor operative întocmite sau elaborarea de documente noi.

În perioada analizată, la Centrul de Antrenament al Scafandrilor de Intervenţie s-au desfăşurat 12 antrenamente de scufundare cu scafandrii aparţinând I.G.S.U, cu durata de două săptămâni pentru fiecare antrenament în parte, conform Planului de pregătire şi antrenament al scafandrilor de salvare şi intervenţie. Astfel, au fost antrenaţi 89 de scafandri aparţinând unităţilor subordonate I.G.S.U., respectiv 23 de inspectorate pentru situaţii de urgenţă judeţene.

În perioada analizată, scafandrii din cadrul Centrului de Antrenament au participat la 20 operaţiuni/intervenţii de căutare/recuperare a unor persoane înecate pe raza judeţului Constanţa. În urma acestor operaţiuni au fost recuperate un număr de 14 victime datorate înecului, dintre care 6 victime din Marea Neagră, 7 victime din Canalul Dunăre Marea Neagră şi 1 victimă din lacul Siutghiol.

Anul 2014 a fost primul an de activitate la capacitate maximă pentru instructorii Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă Constanţa.

În cele 12 luni, în cadrul acestei structuri au fost instruite nouă serii în acordarea primului ajutor medical calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare şi cinci serii în acordarea primului ajutor de bază, cunoaşterea tehnicilor de descarcerare şi a principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor echipajelor de prim ajutor calificat. În cifre, această instruire înseamnă formarea a 161 de pompieri în ocupaţia de paramedic şi a altor 52 militari şi un civil în acordarea primului ajutor de bază.

Din totalul celor 161 de participanţi la cursul de acordare a primului ajutor medical calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare şase sunt ofiţeri şi 155 subofiţeri. Dintre aceştia, cinci ofiţeri au absolvit cursul şi unul a renunţat, iar dintre subofiţeri 153 au obţinut competenţa de paramedic şi alţi doi nu au promovat cursul. Statistica anuală arată că rata abandonului este de 0,62%, iar procentul de promovabilitate este de 98,75%. 

În ceea ce priveşte participanţii la cursul de acordare a primului ajutor de bază, cunoaşterea tehnicilor de descarcerare şi a principiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor echipajelor de prim ajutor calificat, aceştia sunt 52 militari şi un civil. În ceea ce priveşte cadrele militare care au optat pentru acest curs, menţionăm că sunt atât din rândul ofiţerilor cât şi din rândul subofiţerilor. Este de menţionat faptul că în 2014 au fost instruiţi în acordarea primului ajutor de bază şi nouă subofiţeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa. Promovabilitatea la acest curs a fost de 100%.

În ceea ce priveşte activitatea specifică sectorului tehnic-utilaj, în luna decembrie 2014 inspectoratul este înzestrat în proporţie de 48,17% (necesar – 218; existent – 105; deficit –113), faţă de prevederile tabelei de înzestrare, însă mai mult de 50% din tehnică are durata normală de exploatare depăşită, prezentând o stare de uzură fizică şi morală avansată, ceea ce impune unităţii eforturi materiale şi financiare deosebite pentru repararea, întreţinerea şi exploatarea acestora.

Gradul de înzestrare cu tehnică pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este de 76,29% (necesar – 97; existent – 74; deficit – 23), dintre acestea 17 autospeciale au o vechime cuprinsă între 20 şi 30 de ani şi 11 autospeciale au chiar o vechime de peste 30 de ani.

Situaţiile de urgenţă înregistrate în anul 2014, ne-au dovedit încă odată că prin amploare și intensitate acestea depăşesc deseori graniţele administrative şi responsabilităţile unei singure instituţii şi sunt într-o dinamică continuă. Aceste caracteristici impun adaptarea permanentă a măsurilor de prevenire pentru reducerea efectelor acestora şi îmbunătăţirea managementului integrat pentru limitarea efectelor asupra populaţiei.

Trebuie să învăţăm să trăim cu riscurile!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.