Ce categorii de persoane beneficiaza de ajutoarele alimentare.

0
4

Persoanele care vor beneficia de ajutoare alimentare prin “Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)” trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii:

1. familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2. familiile beneficiare de alocaţie de susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

3. şomerii care beneficiază în condiţiiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţe care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002;

4. pensionarii sistemului public de pensii a căror drepturi, obţinute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

5. pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

6. persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţii şi copii; persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporurilor invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainătatea ori constituite în prizonieri.

Categoriile de persoane menţionate mai sus care nu au primit cupoane pentru alimente se vor prezenta începând cu data de: 10.12 – 16.12.2014 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Mangalia Strada Delfinului, nr. 1, vis a vis de Garnizoana Mangalia în intervalul orar 8.00 – 16.00 cu documentele care le atestă calitate de beneficiar şi cartea de identitate în original şi copie xerox

NOTĂ privind actele doveditoare:

1. beneficiarii de ajutor social:

– cartea de identitate şi mandatul poştal pentru plata drepturilor
beneficiarii de alocaţie de susţinerea familiei:
– cartea de identitate şi mandatul poştal pentru plata drepturilor

2. şomerii indemnizaţi:

– cartea de identitate şi carnetul de şomaj vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal care atestă plata indemnizaţie şomaj cuvenite lunar în cuantum de până la 400 lei, inclusiv, conform prevederilor legale

3. şomerii neindemnizaţi:

– cartea de identitate şi adeverinţă eliberată pentru luna în curs de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – punct de lucru Mangalia

4. pensionarii sistemului public de pensii:

– cartea de identitate şi ultimul mandat poştal pentru plata drepturilor care să ateste că pensia se află sub 400 lei/lună sau decizia de pensie;
pensionarii sistemului public de pensii beneficiarii de indemnizaţie socială:
– cartea de identitate şi ultimul mandat poştal pentru plata drepturilor care să ateste că pensia se află sub 400 lei/lună sau decizia de pensie;

5. persoanele cu handicap grav sau accentuat:

-cartea de identitate şi certificatul de încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat;

6. veteranii, văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice:

– cartea de indentitate, documente care să ateste calitatea de veterani, văduve de război sau persoane persecutate din motive politice şi ultimul mandat poştal pentru plata drepturilor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here