Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi ...