“Programul de măsuri pentru activitățile industriale, activitățile agricole și alterările hidromorfologice”, dezbatere publica organizata de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

0
2

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) a organizat cea de-a treia dezbatere publică din anul 2015 cu tema “Programul de măsuri pentru activitățile industriale, activitățile agricole și alterările hidromorfologice”, etapă necesară în procesul de elaborare al celui de-al doilea Plan de Management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere.

Problematica dezbaterii s-a axat pe stabilirea programului de măsuri  pentru cel de al II lea ciclu al Planului de Management Bazinal, pentru unitățile industriale, activitățile agricole precum și pentru alterările hidromorfologice.

La dezbatere au fost invitaţi să participe reprezentanți ai ABADL, ai sistemelor de Gospodarirea Apelor din subordine, ai stakeholderilor vizați (utilizatorilor de apa) precum și reprezentanți ai Agențiilor Locale de Protecția Mediului, Direcțiilor Agricole Județene, Oficiilor Județene pentru Studii Pedologice și Agrochimice, Agențiilor de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, precum şi reprezentanți ai ARBDD Tulcea și ONG de mediu.

Materialul prezentat  a vizat urmatoarele subiecte:

•           Aspecte privind respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi informații privind programul de măsuri pentru industrie, agricultură și alterări hidromorfologice;

•           Principalele probleme de gospodărire a apelor din Spațiul Hidrografic Dobrogea-Litoral, cu referire la sursele punctiforme şi difuze de poluare cauzate de activitățile industriale și agricole, nivelul de poluare generat de acestea şi impactul pe care îl au asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

•           Progrese în implementarea programului de măsuri stabilit pentru primul ciclu de planificare (2009-2015)

•           Măsurile ce trebuie implementate în cel de al II lea ciclu (2016-2020) pentru reducerea poluării provenite din industrie și agricultură.

•           Identificarea surselor de finanțare ale măsurilor pentru perioada 2016-2020.

Această dezbatere publică s-a realizat în contextul  activităților de consultare a celor implicaţi, vizând Programele de măsuri pentru reducerea poluării cauzate de presiunile industriale, agricole și hidromorfologice, la nivelul Spațiului Hidrografic Dobrogea-Litoral.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here